INFormatyka-ELektronika


Projektowanie, produkcja systemów mikroprocesorowych

Tel: +48 512-235-013, e-mail:inf_el@interia.pl


Cel działania
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania
Kierunki działania
Oprogramowanie bazodanowe (Windows) dBASE, Paradox, PostgreSQL
Oprogramowanie wspomagające CNC (Windows)
Sterowniki mikroprocesorowe 8051, AVR
Urządzenia sterujące zasilaniem 220V
Zegary elektroniczne
Termometry elektroniczne
Inteligentne lampy oświetleniowe