Próba samodzielnego zbudowania skrzypiec elektrycznych

Piewrwszy prototyp moich skrzypiec elektrycznych

Drugi prototyp skrzypiec elektrycznych

Wzmacniacz sluchawkowy zastosowany do skrzypiec

Efekt końcowy